CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC
MISSATGE IMPORTANT

Degut a la situació sanitària actual deguda al Covid-19, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya no atendrà presencialment al públic, fins a noves indicacions.
Estarem treballant per donar servei en forma de teletreball en el nostre horari habitual, a través dels telèfons:
 • 93 418 92 94 (horari de 9 a 19 hores).
 • 902 170 401 (Només per localitzacions i pèrdues de mascotes identificades).
Igualment qualsevol consulta es podrà adreçar als nostres correus electrònics habituals.
Per més informació: www.veterinaris.cat
Preguem disculpeu les molèsties
COL·LEGIS CATALUNYA
Image Map
Escull una provincia del mapa
Tramits AIAC
FAQ AIAC
FAQ AIAC
Nota agraïment tasca veterinaris
06/04/2020 10:43:27

Agraïm el treball als veterinaris que intervenen en la cadena alimentària i fan possible que disposem d’aliments d’origen animal amb garanties sanitàries

 • Més de 10.000 veterinaris treballen per mantenir el subministrament i la seguretat alimentària
 • El col·lectiu veterinari s’ha ofert com a voluntari al Departament de Salut i ha posat part del seu material a la seva disposició
Consells per a propietaris d’animals
03/04/2020 9:48:47
- No hi ha cap evidència de que els animals domèstics transmetin el nou coronavirus
- Ens reiterem en el nostre missatge de calma


El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i els quatre Col·legis Oficials de Veterinaris es reiteren en el seu missatge de calma, ja que no hi ha cap evidència que els animals domèstics transmetin el nou coronavirus causant de la COVID-19, el SARS-CoV-2.


Quines precaucions han de prendre els propietaris de les mascotes?

Cal extremar les condicions d’higiene. Per tant, convé:

 • Rentar-se les mans després de tocar l’animal.
 • Netejar els coixinets dels gossos després de passejar-los i els dels gats si surten al carrer.

Les xarxes socials van plenes de memes on es veuen gossos bromejant en l’hora que han de treure a passejar els seus propietaris al carrer o amagant-se d’ells perquè els treuen massa. Hi pot haver perill de treure el gos massa a passejar?

Sí que hi podrien haver casos de gossos amb agulletes o artritis. Tot i així, no seria el més habitual, ja que als animals els agrada sortir i, és més, la majoria necessiten córrer i passejar.

Una persona afectada del nou coronavirus, pot mantenir a casa la seva mascota?

La persona afectada ha de fer quarantena a casa i no podrà sortir al carrer. De la mateixa manera que haurà de demanar ajuda per fer la compra, també necessitarà que algú es faci càrrec de passejar el seu gos.

Quan l’animal domèstic és un gat o un altre animal que no surt al carrer, la persona afectada pot conviure-hi. Tan sols cal que actuï com ho faria si es trobés amb una persona sana: mantenint les distàncies, tapant-se la boca quan tossi, procurant esternudar lluny de l’animal…

Per què cal prendre aquestes precaucions si les mascotes no es contagien ni s’infecten?

Quan una persona contreu la COVID-19 (i, en general, un virus que es contagia per excrecions respiratòries), escampa partícules víriques amb les secrecions que allibera a través de la tos o els esternuts. L’ambient, les superfícies de l’habitatge i fins i tot l’animal de la persona afectada es converteixen en fomites, és a dir, superfícies que poden acumular certa quantitat de restes víriques i, per tant, que poden contagiar.

Perquè es produeixi el contagi, aquestes restes s’han de trobar en una quantitat determinada i sovint no són suficients per infectar. No obstant això, la facilitat de contagi del SARS-CoV-2 és superior a altres virus i cal extremar precaucions.

Quines precaucions ha de prendre la persona que es fa càrrec d’un animal d’una persona afectada del nou coronavirus?

Si la persona que es fa càrrec de l’animal se l’emporta a casa seva:

 • El primer dia, netejar l’animal amb aigua i sabó. El gel desinfectant pot ser contraindicat per a animals.
 • Netejar els estris de l’animal, com els plats de menjar i de beure.
 • No fer servir la mateixa corretja que usava la persona infectada.
 • Rentar-se les mans després de tocar l’animal.

Si aquesta persona només va a passejar l’animal:

 • Fer servir una corretja que sigui de la persona passejadora.
 • Utilitza guants i no tocar-se la cara amb els guants.
 • Evitar el contacte físic amb l’animal ni tampoc donar-li petons.
 • Rentar-se els guants i les mans després d’haver passejat el gos.
 • Evitar que el gos entri en contacte amb altra persones o altres gossos.

Cal posar mascareta als gossos quan es passegen o als gats que surten al carrer?

És contraindicat posar una mascareta als gossos o als gats, ja que els estressa i té poca utilitat.

 

Des del CCVC volem donar tota la informació per a què els propietaris de mascotes apliquin les precaucions necessàries des de la calma, ja que la por no ens beneficia de cap manera i cal prevenir també un allau d’abandonaments.

 

Informe sobre SARS-CoV-2: "La pandemia desde la veterinaria" de M. dels Àngels Calvo Torras
02/04/2020 11:56:02


A continuació podeu descarregar l'informe títulat "SARS-CoV-2: LA PANDEMIA DESDE LA VETERINARIA", publicat per Maria dels Àngels Calvo Torras a la Real Academia Europea de Doctores.


Informació sobre declaració responsable pels treballadors per compta aliena exceptuats de l'aplicació del Reial Decret Llei 10/2020
01/04/2020 13:45:12En desenvolupament del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, s’ha publicat l’Ordre SND/307/2020, de 30 de març, pel que s’estableixen els criteris interpretatius per l’aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

Aquesta norma que s’aplica a les persones assalariades i no als professionals (no assalariats), permet els desplaçament d'aquelles persones assalariades que prestin un seguit d'activitats essencials que inclou els serveis veterinaris, estableix un model de declaració responsable en el que s’indica que la persona treballadora que el duu pot continuar desplaçant-se al seu lloc de treball.

Els i les veterinàries per compte aliena podeu demanar a la vostra empresa que us lliuri aquesta certificació, que us adjuntem en català.

Les persones col·legiades autònomes no heu de dur aquesta documentació.
 
Informe científic de la Dra. Mª Àngels Calvo: “CONFINAMIENTO EFECTIVIDAD Y FUTURO”
30/03/2020 19:53:46
A continuació, podeu descarregar l'informe científic de la Dra. Mª Àngels Calvo titulat "CONFINAMIENTO EFECTIVIDAD Y FUTURO"

Comunicat: els serveis veterinaris segueixen sent una activitat essencial a partir del 30 de març
30/03/2020 9:50:37
L'activitat de centre o clínica veterinària segueix essent essencial. Aquesta declaració confirma la importància de l’activitat, alhora que obliga a mantenir el compromís dels i les professionals amb la societat, amb la salut i seguretat alimentària, amb la dels animals i mascotes que es tracten i, en general, amb tots els clients en uns moments tan excepcionals.

Comunicat sobre reducció de serveis i/o horaris de Centres Veterinaris
27/03/2020 16:22:46
CONSULTES:
Diversos centres veterinaris han sol·licitat instruccions al COVB per procedir al tancament temporal d'aquests, o bé, a la reducció dels serveis i/o horaris per contribuir a la reducció dels contagis del COVID-19 i protegir la salut dels seus treballadors, especialment per la falta d'elements de protecció i els riscos associats a les visites dels animals.

REGULACIÓ:
El present informe s'emet després de la declaració del Consell de Ministres, de l’estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que ha comportat el confinament de gran part de les persones a tot el territori per contenir la progressió d'aquesta malaltia i reforçar el sistema de salut pública, i, durant la vigència de la suspensió dels terminis administratius prevista en la Disposició Addicional Tercera de l' esmentada norma.

Si bé, el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, reconeix expressament en l'article 10.1 que els centres veterinaris poden obrir al públic, això no impedeix que aquests decideixin pels motius abans esmentats, tancar o limitar els serveis que ofereixen atès que el present moment, no s'ha aprovat cap mesura que imposi prestacions personals obligatòries previstes en l'Acord Quart.2 de l'Ordre INT / 226/2020, de 15 de març, als veterinaris i veterinàries.

Des del punt de vist de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, com es veurà, són patents les dificultats existents perquè les empreses veterinàries compleixin amb les seves obligacions d'informar dels riscos existents i de facilitar els equips de protecció individual als seus treballadors.

En efecte, les mancances de material de protecció han motivat que els propis veterinaris estiguin fent donacions de guants, màscares o altres productes per a l'atenció de les persones. A més, és difícil mantenir la distància mínima amb altres persones (equip del centre o clients) de 1,5 / 2 metres i hi ha un risc per als facultatius per l'estret contacte que es produeix durant l'exploració o tractament de les mascotes que poden ser portadores passives de l'COVID-19.

Per tot això, alguns centres veterinaris han decidit reduir els horaris d'atenció i el personal, així com limitar els seus serveis professionals a les consultes que no poden demorar-se, o fins i tot, tancar temporalment mentre es mantingui l'estat d'alarma.

D'altra banda, pel que fa als efectes que poden comportar el tancament temporal d'un centre veterinari en la seva inscripció al Registre de centres veterinaris del seu Col·legi Professional, a l'empara del Reglament per a l'exercici professional en Clínica d'Animals de Companyia aprovat pel Consell General de Col·legis Veterinaris d'Espanya, no cal procedir a la cancel·lació registral ja que en primer lloc, l'article 13.3 de l' esmentat Reglament la limita als cessaments definitius, i, en segon lloc els terminis dels procediments administratius es troben actualment suspesos.

En cas de tancament temporal, el centre veterinari ha de comunicar-ho als seus mitjans de comunicació i de manera accessible al públic i indicar un número de telèfon per a l'atenció de les urgències o derivar-les a un altre centre obert al públic.

En el cas de procedir a una modificació substancial dels serveis prestats temporalment per causa de força major que, en situacions normals, pogués comportar un canvi de classificació registral, com ara la eliminació del servei d'atenció d'urgències presencials 24 hores al dia i el consegüent canvi d'hospital a clínica, entenem que en l'actual situació, no cal tramitar un expedient de canvi d'inscripció registral.

És suficient que el centre veterinari informi al seu Col·legi Professional i als seus clients en els mitjans de comunicació que utilitza habitualment (correu electrònic, SMS,pàgina web, Facebook, o altres), i indiqui de manera accessible al públic en les seves instal·lacions el nou horari d'atenció i/o les noves normes per a l'atenció dels pacients.

Finalment, es recorda que, en aquests casos, el centre veterinari ha de facilitar la continuïtat de l'atenció veterinària dels seus pacients, en l'horari i condicions que determini o en un altre centre de referència pels motius excepcionals esmentats.

En aquest segon cas, és important recordar que d'acord amb l'article 19 del Codi Deontològic del CGCVE, d'aplicació també en casos excepcionals de catàstrofe, el veterinari habitual ha d'estar en condicions de proporcionar a un altre veterinari, en cas que fos necessari, les dades necessàries per a completar el diagnòstic, així com l'examen dels resultats de les proves practicades.