CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC
Logo CCVC
Veterinaria
Català    Castellano      Xarxes Socials: 

És una corporació de dret públic, amb plena capacitat i amb personalitat jurídica pròpia, que integra i agrupa als quatre Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya.

Actualment, té la seva seu a Barcelona. El seu àmbit d'actuació comprèn tot el territori de Catalunya.

El màxim òrgan de decisió és el Ple, que es troba format per 3 membres de cada Col·legi, un dels quals és el respectiu President.