CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC

Av. República Argentina, 25. 08023 Barcelona Telèfon: 93 211 24 66
 
Web de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya

Contacte:
 acvc@acvc.cat