CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC
Logo CCVC
Veterinaria
Català    Castellano      Xarxes Socials: 

    COM ES FA EL CANVI DE PROPIETARI D'UN ANIMAL AMB XIP SI EL SEU PROPIETARI HA MORT?
   
   
Si el propietari és mort, el/s seu/s hereu/s haurà/n de signar el document de canvi de propietari, acreditant-se com a tal/s mitjançant còpia del document d'acceptació d'herència per la seva part.

 
Haurà/n d'aportar també els següents documents: certificat de defunció del propietari, certificat d'últimes voluntats i còpia del testament o de l'acta de declaració d'hereus abintestat. D'aquesta documentació el veterinari es guardarà una còpia, per evitar eventuals futures complicacions o responsabilitats a càrrec del veterinari.

 
En el document de canvi de propietari es consignaran els números de DNI i nom i cognoms del propietari difunt i els del/s hereu/s que autoritza/en el canvi i signa/en el document.
   
Introdueixi les credencials per veure més informació:
NIF: 
Clau: 
  Accedir
    Tornar a les preguntes freqüents