CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC
Logo CCVC
Veterinaria
Català    Castellano      Xarxes Socials: 

    COM ES FA PER DONAR D'ALTA A L'AIAC UN MICROXIP REGISTRAT AL REIAC?
   
   
Aquesta és una de les preguntes que més habitualment fan els veterinaris a l'AIAC:

ES POT DONAR D'ALTA A L'AIAC, UN MICROXIP INSCRIT, per exemple, a ANDALUSSIA?
Sí.   Caldrà acreditar que està degudament inscrit en aquest arxiu.

COM ES FA? AMB QUINA DOCUMENTACIÓ?
Ho ha de fer el veterinari, i es fa amb el “DOCUMENT DE TRASPÀS MICROXIP REIAC”, que es pot trobar a qualsevol clínica veterinària.

SITUACIONS POSSIBLES?    QUINA DOCUMENTACIÓ CAL EN CADA CAS?

1.       El propietari que es vol inscriure a l’AIAC és el mateix que el que figura registrat a l’arxiu de procedència:
           Documentació:       
                 ·          Fotocòpia del document acreditatiu del registre en l’arxiu d’origen REIAC
                 ·          Document de traspàs microxip REIAC degudament signat per veterinari i propietari.

2.      El propietari que es vol inscriure a l’AIAC és diferent que el que figura registrat a l’arxiu de procedència:
          Documentació:       
                           ·          Fotocòpia del document acreditatiu del registre en l’arxiu d’origen REIAC.
                           ·          L’original del document que acrediti la cessió de l’animal, que estarà degudament signat pels dos propietaris (cedent – antic propietari – i cessionari – nou propietari). Caldrà també aportar al veterinari que demani el traspàs a l’AIAC fotocòpies dels DNI de tots dos propietaris.
                            ·          Document de traspàs microxip REIAC degudament signat per veterinari i propietari.

I SI EL MICROXIP ESTÀ INSCRIT EN.......?
La mateixa explicació donada pel cas d’un xip inscrit en Andalussia, és vàlida quan el microxip figura inscrit en qualsevol de les altres comunitats:
Aragó, Astúrias, Comunitat Valenciana, Canàrias, Cantàbria, Castella la Manxa,  Castella i Lleó, Ceuta, Extremadura, Galícia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Melilla, Múrcia, Navarra, i País Basc.
   
Introdueixi les credencials per veure més informació:
NIF: 
Clau: 
  Accedir
    Tornar a les preguntes freqüents