CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC
    Jornada tcnica sobre els "15 anys de transferncia tecnolgica a Catalunya"
31/05/2017 15:40:45
   
   
Aquest any el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) celebra el seu 15è aniversari. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha organitzat una jornada tècnica sobre els "15 anys de transferència tecnològica a Catalunya", amb l'objectiu de fer balanç d'aquests 15 anys.

Durant la jornada es va fer un reconeixemet, presidit, per l'Hble. Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Sra.  Meritxell Serret, a les entifats i persones que han fet possible aquests 15 anys del PATT.

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha participat i ha estat reconegut per la seva participació en aquest programa.