CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC
    Document amb instruccions passaport mascotes
18/07/2017 13:09:08
   
   
Ateses les incidències detectades per les autoritats competents d’altres Estats membres relacionades amb incorreccions en la manera d’emplenar el passaport establert pel Reglament 576/2013, per al desplaçament de gossos, gats i fures entre Estats membres, la Subdirecció general de Sanitat, i Higiene animal i Traçabilitat ha elaborat el document: “Instrucciones pasaporte mascotas".

Document que ens ha fet arribar el Servei de Prevenció en Salut Animal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.